Roto NX

Opět odvětví formující systém otvíravě-sklopného kování pro okna a balkónové

  • lehká a snadná montáž
  • redukce skladových a logistických nákladů
  • vyšší obslužný komfort a optimální funkční vlastnosti
  • RC 2 možné realizovat i v pozici sklopeno
  • nejvyšší antikorozní odolnost

Roto NX je inovativní systém otvíravě-sklopného kování zohledňující hospodárnost, bezpečnost, komfort a design. Perspektivní kování pro plastová a dřevěná okna s hmotností křídla do 150kg nabízí velké přednosti pro zpracovatele a koncové uživatele. Inteligentní dům, ochrana proti vloupání, komfortní požadavky, ochrana proti hluku a energetická efektivnost jsou témata, která rezonují branži.

Díky inovativnímu dalšímu vývoji u jednotlivých konstrukčních dílů a skupin jsme náše otvíravě-sklopné kování rozhodujícícm způsobem zdokonalili a připravili jej tak na nové výzvy. Na bázi osvědčeného kování Roto NT tak nabízíme nový systém otvíravě-sklopného kování Roto NX s mnohostrannými význačnými rysy a funkcemi.

Prostřednictvím Roto NX prezentujeme perspektivní systém kování, který trvale přispívá k vašemu úspěchu a představuje spolehlivou investici do budoucna.