Roto ITC

Mechanicko-technologické zkoušky fasádních prvků

S ohledem na spokojenost zákazníků a maximalizaci jejich přínosů je trvalá kontrola kvality a zlepšování našich výrobků a služeb jedním z našich hlavních zájmů.

Než jsou naše výrobky uvedeny na trh, procházejí v rámci prototypových a vývojových zkoušek celou řadou zátěžových testů. Naše Mezinárodní technologické centrum (ITC) v sídle společnosti v Leinfeldenu-Echterdingenu je pro tyto účely moderním a efektivním zkušebním centrem.

Na ploše 1 400 m2 provádíme rozsáhlé mechanické a technologické zkoušky oken, dveří, kování a kovových materiálů pomocí nejmodernějších zařízení a vybavení.

Naše služby

Jsme schopni provádět všechny zkoušky v souladu s platnými národními a mezinárodními normami a směrnicemi.

Díky naší akreditaci podle normy DIN EN ISO/IEC 17 025 si naši interní i externí zákazníci mohou být vždy jisti, že zkoušky jsou prováděny nejen v souladu s normami, ale především neutrálně.

Testování oken a dveří odolných proti vloupání

Zkoušky odolnosti proti vloupání podle norem EN 1627 - 1630:

 • Požadavky a klasifikace podle EN 1627
 • Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení podle EN 1628
 • Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení podle EN 1629
 • Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti ručním zkouškám vloupáním podle EN 1630

Zkouška vzduchotěsnosti, odolnosti proti nárazovému dešti a odolnosti proti větru oken a dveří

 • Zkouška průvzdušnosti podle normy EN 1026 / 12 207.
 • Zkouška těsnosti proti nárazovému dešti podle EN 1027 / 12 208
 • Zkouška odolnosti proti větru podle EN 12 211 / 12 210

Zkouška odolnosti okenních systémů

 • Zkouška odolnosti otvíravého a otvíravě-sklopného kování podle normy EN 1290.
  • DIN EN 13 126 / Část 8
  • QM 328 / RAL-GZ 607/3
 • Zkouška odolnosti oken podle ČSN EN 1191
 • Zkouška odolnosti kladek pro posuvná a posuvně-skládací okna a balkonové dveře podle ČSN EN 13 126 / Část 15
 • Zkouška odolnosti posuvného, zdvižně-posuvného a sklopně-posuvného kování pro okna a dveře podle EN 13 126 / Část 16 a 17

Zkoušky klik

 • Zkouška krouticího momentu okenních klik podle normy RAL-RG 607/9.
 • Zkouška odolnosti okenních klik podle RAL-RG 607/9.

Zkoušky materiálu a koroze

 • Zkoušky tvrdosti podle
  • EN ISO 6506-1
  • EN ISO 6507-1
  • EN ISO 6508-1
  • Brinellova stupnice
  • Vickersova stupnice
  • Rockwell / HRC
 • Korozní zkouška (solná mlha) podle EN ISO 9227

Akreditace

Naši zákazníci oceňují odborné znalosti a kvalitu vybavení společnosti Roto ITC již mnoho let.
Abychom si tuto odbornost nechali potvrdit i zvenčí, byli jsme akreditováni německým akreditačním střediskem (DAkkS) na základě normy DIN EN ISO/IEC 17 025.

Tato akreditace je nejvyšším oceněním pro zkušební zařízení v soukromém sektoru. Zaručuje také, že příslušné zkoušky pro naše interní i externí zákazníky jsou vždy prováděny správně a především neutrálně v souladu s platnými národními a mezinárodními normami a směrnicemi.

Akceptace výsledků zkoušek a certifikátů v Evropě i mimo ni je důležitým předpokladem pro vytvoření důvěry v kvalitu průmyslových výrobků.