Bezpečná sklopná okna s Roto

Bezpečná sklopná okna s Roto

Roto: vloupání zůstává „výbušnou tématikou“ / koncoví zákazníci jsou přesvědčeni o smysluplné investici / efektivní mechanická bezpečnostní technika / účinná preventivní kombinace dílů v rámci „Quadro Safe“- kvarteta / integrovány „TiltSafe“ rámové uzávěry / RC2 možné realizovat také v rámci sklopných oken / vysoký směnný kurz vzduchu zvyšující komfort bydlení

Leinfelden-Echterdingen - v roce 2020 předložená studie Institutu bydlení a životní prostředí (IWU)  přináší střízlivá fakta: podle této bylo jen v samotném Německu v posledních 10 letech spácháno celkem 1,3 mil. bytových vloupání. Nad rámec těchto čísel pak neohlášených vloupání odhadují experti na cca 25%. Tato hodnota včetně i nadále lidmi projevovaná obava z násilného narušení jejich soukromí podle názoru Roto potvrzuje „i nadále velkou výbušnost daného téma". Na tom nic nemění ani v minulých letech klesající množství případů, zdůrazňuje Roto Branže má proto dobrou příležitost přesvědčovat stavebníky a majitele nemovitostí o smysluplnosti investic do ochrany proti vloupání.

Příkladem pro to je mechanická bezpečnostní technika. Její efektivnost přispívá zásadně k tomu, že přibližně 45 % plánovaných vloupání ztroskotá již ve stádiu pokusu. To platí přibližně u oken a balkónových dveří, které jsou s ohledem na provedený průzkum u rodinných domů s 77% náskokem nejvíce frekventovanou „vstupním místem“.

V oblasti otvíravě-sklopné nabízí Roto osvědčené Quatro-Safe kvarteto. K němu patří dle Roto speciální V – bezpečnostní závěrový čep se stabilním, několikanásobně přišroubovaným bezpečnostním rámovým uzávěrem, uzamykatelná okenní klika a ochrana proti navrtání. Vzájemně sladěné čtyři komponenty se v praxi osvědčily jako „ účinná preventivní kombinace". 

Také u až na 65-ti mm vzdálenost sklopených oken je možné dosáhnout odolnosti vloupání podle třídy odporu RC2. U uzavřených prvků tato odpovídá ostatně stupni RC 3. O to se postarají zvlášť pro tento účel zhotovené bezpečnostní rámové uzávěry z otvíravě-sklopného portfolia „ Roto NX".

Díky kombinaci těchto „ TiltSafe"- prvků se závěrovými čepy, uzamykatelnou klikou a ochranou proti navrtání je trvale minimalizován dosud velký bezpečnostní problém „ sklopných oken". Současně s tímto zajištěný vysoký směnný kurz vzduchu navíc zlepšuje komfort bydlení. 

Zpět