Další zvýšení růstu

Další zvýšení růstu

Graz / Leinfelden-Echterdingen  „Mysleli jsme si, že jsme již do roku 2023 vykročili velmi optimisticky. Vývoj Roto Frank Professional Service se v prvních deseti měsících ukázal být ale ještě dynamičtější, než jsme očekávali." Tímto stručným shrnutím mimořádného úspěchu zahájil výkonný ředitel Dr. Christian Faden svou prezentaci na 18. mezinárodním odborném tiskovém dni skupiny Roto v Grazu. Enormního nárůstu prodeje o výrazně více než 50 % oproti předchozímu roku bylo dosaženo jak organicky, tak akvizicí a integrací dalších společností. Podle Dr. Fadena jsou odbornost "Service Friends" v otázkách renovace a dodatečného vybavení oken, stejně jako vysoká spolehlivost organizace, důvodem trvalého úspěchu společnosti Roto Frank Professional Service GmbH (RPS) v průběhu let. Vzhledem k politickému požadavku na udržitelné využívání starších budov a jejich energeticky úspornou renovaci Dr. Faden očekává, že společnost RPS bude v roce 2024 pokračovat v úspěšném rozvoji firmy.

33 poboček v regionu DACH

V letošním roce byly získány a úspěšně integrovány další dvě obchodní společnosti specializující se na služby v oblasti dveří a oken. Celkem společnost RPS v tomto roce otevřela 13 nových poboček. V regionu DACH jich má nyní 33. Díky tomuto rychlému růstu a vysoce efektivním procesům mohou „Service Friends" společnosti RPS spolehlivě podporovat nové i stálé zákazníky, vysvětlil Dr. Faden. Nabídka služeb roste stejně stabilně jako organizace. Vzhledem k vysokým nákladům na energie by v roce 2024 mohly být energeticky úsporné opravy starších oken a dveří ještě důležitější.

Relevantní pro ochranu klimatu

Aktivním oslovováním majitelů domů, správců nemovitostí a firem z oboru bydlení se RPS snaží předat důležité poselství: pravidelná kontrola a případná renovace starších oken je důležitá pro bilanci CO2 v sektoru stavebnictví a měla by se stát samozřejmostí z hlediska udržitelnosti i funkční bezpečnosti.

„Na odborném tiskovém dni v roce 2022 jsme ukázali, jak naši technici postupují při provádění takzvané 'modernizace oken'," připomněl Dr. Faden. Společnost RPS popisuje "modernizaci oken" jako obnovu kování a těsnění - opatření, které obnovuje energetickou účinnost a funkčnost starších oken. „Každý praktik ví, že ztvrdlé těsnění oken a opotřebované kování již nedokáže zajistit těsnost okenní drážky. „Kvůli nedostatečnému těsnění proniká do domu také hluk z dopravy, i když je okno uzavřené. Navíc uniká teplo z místnosti. Dochází k nepříjemnému průvanu. Zvyšují netěsná okna ale skutečně měřitelně spotřebu energie na vytápění?  „Chtěli jsme to zjistit přesně," představil Dr. Faden poutavou „Zprávu ze světa vědy".

Zadaná měření

RPS nejprve pověřila zkušební laboratoř, aby provedla srovnávací měření na 30 let starých dřevěných oknech před a po "modernizaci oken". Profesor Dr. Andreas Beck z Institutu pro tepelnou a akustickou stavební fyziku na Vysoké škole aplikovaných věd ve Stuttgartu použil výsledky měření, aby zjistil, jaký vliv může mít "modernizace oken" na energetickou náročnost bytové jednotky. Své výpočty sám prezentoval na odborné tiskové konferenci. "Upgrade" oken, který obnoví ztracenou těsnost oken, může snížit náklady na vytápění až o 15 %," odhadl. Třicet let stará okna se sice nestanou novými, ale i tak sníží plýtvání energií ve stávajících budovách.

Účinnost vyčíslena

Zkušený vědec podrobně popsal, jakému tlaku větru jsou okna vystavena v závislosti na jejich umístění v plášti budovy a proč i malé netěsnosti oken vážně zhoršují komfort a způsobují energetické ztráty. Podle jeho výpočtů může „vylepšení oken" ušetřit až 300 kw/h energie na vytápění místností, což odpovídá přibližně 30 m3 plynu za rok a okno. „Nedostatečná těsnost oken má měřitelný dopad na energetickou účinnost obytné jednotky, což je skutečnost, kterou je třeba vzít v úvahu, pokud chcete zlepšit uhlíkovou stopu v sektoru stavebnictví."

Průchodnost minimalizována

U okna testovaného v laboratoři s vnějšími rozměry 100 x 150 cm tvořily dutiny v okenní drážce, které již nebyly vyplněny těsněním, dohromady plochu 5 cm2. Tato plocha umožňovala nerušený únik ohřátému vzduchu. Před "modernizací" dosahovalo dřevěné okno s 30 let starým původním kováním a těsněním  podle normy DIN EN 12207 pouze nejhorší třídy těsnosti 1. Instalací moderního těsnění a kování se "Service Friends" podařilo minimalizovat možný průchod vzduchu na pouhých 0,3 cm2. Propustnost vzduchu se snížila 15krát a okno nyní dosahuje třídy těsnosti 3 pro vysoké zatížení větrem a nejlepší třídy 4 pro běžné zatížení větrem. Pokud instalace nových oken nepřipadá z ekonomických nebo technických důvodů v úvahu, může "vylepšení" provedené odborníky pomoci znatelně snížit energetickou náročnost starší nemovitosti, shrnul Dr. Faden.

Řešení problémů s okamžitým účinkem

„Vzhledem k těmto zjištěním si osobně myslím, že má smysl nabízet kontrolu starších oken kvalifikovanými odborníky plošně," uvedl Dr. Faden.

Zakázky na "modernizaci oken" - obvykle z technických nebo ekonomických důvodů - již pravidelně zadávají realitní společnosti a sdružení vlastníků: „Okna ve sloupkových příčkových fasádách nebo v prvkových fasádách s integrovaným vnějším stíněním lze modernizovat na místě, pokud není žádoucí kompletní renovace fasády, protože není ekonomicky výhodná."

Stejně tak by si „Service Friends" mohla objednat sdružení vlastníků, jejichž rezervy zatím nestačí na nová okna, nebo pronajímatelé s malým počtem jednotek, kteří se z finančních důvodů bezpodmínečně musí vyhnout snížení nájemného kvůli stavebním opatřením. Pro ně je „modernizace oken prvním krokem s okamžitým efektem", popsal motivaci klientů doktor Faden. „Snižování emisí CO2 zůstává klíčovým společenským problémem a požadavky na stávající budovy se budou zvyšovat," uzavřel. „Předpokládáme proto, že poptávka po „modernizaci oken" bude v příštích letech nadále růst, i když ne ve stejném rozsahu jako poptávka po nových oknech."

Zpět