Difuzní středové těsnění od Deventer

Difuzní středové těsnění od Deventer

Leinfelden-Echterdingen – „Společnost Deventer dokázala dovést těsnicí profil do stavu připravenosti k sériové výrobě, což umožňuje výrobcům oken v mnoha případech vyhnout se nákladným sporům se zákazníky, majiteli domů a nájemníky," s potěšením konstatuje Jürgen Daub. Ve společnosti Deventer je mimo jiné zodpovědný za výzkum a vývoj. Nový difuzně otevřený těsnicí profil, který se používá jako středové těsnění, zlepšuje odvod vlhkosti v drážce pro kování do té míry, že lze hovořit o "skutečné revoluci v konstrukci oken". Problém s tvorbou plísní v drážce by podle Dauba mohl být minulostí, pokud se nový typ profilu prosadí jako středové těsnění.

Středová těsnění v ohnisku zájmu ift

Již v roce 2009 formuloval ift Rosenheim důležité základní pravidlo pro optimální konstrukci okna z hlediska stavební fyziky: „středové těsnění musí být navrženo tak, aby bylo difuzně otevřenější než těsnění v naléhávce křídla." Institut po léta zkoumal škodní události, kdy vlhkost v okenní drážce způsobila škody. Stále častěji se ukazovalo, že tato vlhkost se do budovy nedostává zvenčí, ale zevnitř. „Není pochyb o tom, že pravidlo vyslovené v roce 2009 dává smysl. To, že přesto zůstalo z velké části bez odezvy, je přinejmenším zarážející," říká Daub. S ohledem na toto základní pravidlo zahájil Deventer rozsáhlý výzkumný projekt, který byl vzhledem k jeho zjevné vysoké relevanci financován z federální iniciativy "Centrální inovační program pro malé a střední podniky" (ZIM).

Okna s přidanou hodnotou

Jak musí být těsnicí profil navržen, aby okno stále bezpečně chránilo před deštěm a větrem, tepelnými ztrátami a hlukem, ale zároveň umožňovalo difúzi vlhkosti z drážky přes středové těsnění? V průběhu výzkumného projektu našel Deventer odpověď na tuto otázku. Inovace těsnicích profilů vyvinutá v tomto procesu je nyní chráněna patentem a lze ji použít pro všechny běžné profilové systémy. „Pokud si výrobci oken troufnou účtovat svým informovaným zákazníkům příplatek za tuto skutečnou přidanou hodnotu, je společnost Deventer připravena být spolehlivým dodavatelem."

Snížení vlhkosti

Plíseň se může objevit, pokud je povrch po dobu tří dnů vystaven vlhkosti kolem 80 % nebo vyšší. „Pak se vytvoří takzvané plodnice, které lidé vnímají jako černý výkvět," vysvětluje Daub. V okenní drážce by tak měla existovat „kritická hodnota vlhkosti", která podporuje růst plísní. Deventer proto na zkušebních stolicích Fraunhoferova institutu ve Stuttgartu, zabývajícího se klimatickými rozdíly, simuloval v různých okenních profilech za použití různých těsnění průběh ročních období, průběh teplot a tvorbu vlhkosti.  Díky nově vyvinutému těsnění z TPE se konečně podařilo snížit množství vlhkosti v drážce pro kování až o 12 %. A to opravdu mění všechno.

Umožnění difúze

„S naším novým těsněním jsme museli dosáhnout toho, aby byla vlhkost v okenní drážce pokud možno vždy nižší než 80 %," popisuje Daub vývojový postup. „To je případ, kdy je vysoušení vlhkosti možné vlastně vždy, s výjimkou velmi vlhkého počasí." Bylo tedy zapotřebí středové těsnění, které by umožnilo odvětrání drážky, jakmile jsou splněny přirozené podmínky pro difúzi, tj. venkovní vzduch je sušší než vzduch v konstrukci okna. „Když se nám konečně podařilo definovat vlastnosti optimálního těsnicího profilu v tomto ohledu a prokázat jeho účinnost v laboratoři, dospěl náš výzkumný projekt k nejlepšímu možnému závěru," shrnuje Daub výzkumnou práci.

Větší bezpečnost starých a nových budov

Výrobci, kteří chtějí své zákazníky a koncové uživatele ušetřit nepříjemných diskusí o „černých skvrnách" v okně, by podle názoru mnoha odborníků a znalců udělali dobře, kdyby svá okna v budoucnu vybavili skutečně difúzním středovým těsněním. „Naše odvětví může s optimálními komponenty vyrábět stavební prvky, které také lépe snášejí nevhodné chování obyvatel domu při větrání," zdůrazňuje Daub. To je podle něj o to důležitější, že v budoucnu bude naprostá většina oken instalována v rámci rekonstrukcí v budovách, kde není možné z důvodu prevence rizik dodatečně instalovat automatické větrání. „Cílem by měla být správná konstrukce nových oken z hlediska stavební fyziky, aby se s jejich těsněním nemuselo kvůli snížení tlaku vodní páry následně manipulovat a těsnění přerušovat."

Zpět