Nadace Wilhelma Franka - zakladatele Roto

Leinfelden-Echterdingen − "Náš první velký projekt se ihned setkal s dobrým mezinárodním ohlasem a celkově byl velmi úspěšný." Prof. Dr. Isolde Geissler-Frank a Alexander Frank vyvozují tento pozitivní závěr ze soutěže pořádané Nadací Wilhelma Franka, kterou založili na začátku roku 2021. Iniciativa připomíná zakladatele dnešní skupiny společností Roto s přibližně 4 800 zaměstnanci po celém světě. Potomci vynálezce průmyslově vyráběného otvíravě-sklopného kování chtějí svým angažmá podpořit mezikulturní komunikaci, vědu a výzkum.


Moto "Umožnění výměny, realizace myšlenek" charakterizovalo i první nadační činnost. Nadace pozvala mladé zaměstnance společnosti Roto Frank a externisty z celého světa, aby se intenzivně zabývali tématem "Otevřená okna - Co okna vypovídají o mé zemi". Zejména pandemie mu dodala vysokou míru aktuálnosti, protože význam okna jako důležitého spojení mezi vnitřkem a vnějškem v důsledku toho na mezinárodní úrovni opět výrazně vzrostl. Jak zdůrazňují Isolde Geissler-Frank a Alexander Frank, soutěž nabídla účastníkům možnost přistupovat k tématu ze zcela odlišných úhlů. Spektrum sahalo od historie a kultury jednotlivých regionů a zemí až po možné budoucí funkce okna.


Pro příspěvky byla povolena různá média, jako jsou texty, fotografie a videa, vysvětluje zakladatelský pár. Porota složená z členů správní rady a rady nadace hodnotila práce podle kritérií originality, kreativity, inovace, úsilí, rozmanitosti, jedinečnosti, harmonie a odkazu na název projektu. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno dvacet přihlášek z mnoha zemí. Nejen kvantitativní, ale především kvalitativní bilance však byla "mimořádně pozitivní". Organizátor ocenil "bez výjimky vysokou úroveň" účastníků. To platí jak pro jejich technickou zdatnost a virtuozitu, tak pro osobitost příběhů a rozmanitost aspektů spojených s tématem. Proto bylo rozhodování poroty velmi obtížné.


Čestné úspěchy
To se projevilo v neposlední řadě při udělování dvou hlavních cen. Małgorzata Staszek z Polska a Dominik Streble z Německa získali finanční odměnu ve výši 5 000 eur. Polská vítězka, která pracuje při zpracování zakázek v továrně na výrobu střešních oken v Lubartově, ve svém videu představila mnoho reálných příkladů a ukázala, co "okna říkají". Německý vítěz je plánovačem výroby v závodě v Leinfeldenu-Echterdingenu a rovněž obsáhl širokou "okenní tématiku". Jedna z jeho tezí: "Okna dodávají stěnám domu rytmus a živost". Kromě finančního ocenění jsou ceny spojeny s cestami do příslušné jiné země.
Kromě toho nadace uděluje pět cen uznání, z nichž každá je dotována částkou 500 eur. Příjemci žijí a pracují v Brazílii, Německu, Kazachstánu, Nepálu a Maďarsku. To podtrhuje mezinárodnost soutěže, díky níž může Nadace Wilhelma Franka hlásit úspěšnou premiéru svých aktivit.

Zpět