Roto Aluvision OS-program kování kompletně certifikován podle nejnovějších standardů QM 328

Roto Aluvision OS-program kování kompletně certifikován podle nejnovějších standardů QM 328

Špičková technologie „Roto AL“ und „Roto AL Designo“ potvrzena /kování určené pro O-, OS- a TF okna s vytrvalostní třídou H3/ korozní odolnost: třída 5 podle DIN EN 1670 / pro výšku křídla do 3000 mm bez zvláštních povolení

Korozní odolnost prokázána testem v solné mlze, kde dosaženo 480 hodin;  záměna se stává jednoduchou záležitostí resp. výhody certifikace podle QM 328: pokud plánuje systémový profilový dodavatel přechod na Roto AL nebo Roto Al Designo příp. rozšíření stávající nabídky o tyto, je to možné bez jakýchkoli problémů resp. stávající protokoly o počáteční zkoušce typy zůstávají i nadále v platnosti za předpokladu, že přestup je realizován na kování disponující ift certifikátem  dle QM 328,  tedy např. Roto AL nebo Roto AL Designo – v rámci okenního systému dude v rámci stanoveného srovnávacího testu prováděného na kalibrované zkušební stolici prokázána identická nebo lepší kvalita např. v rámci ITC Leinfelden; to nejlepší jako měřítko: certifikace podle QM 328 pro veškerá O-  a OS- konfigurace programu Aluvision je dalším dokladem toho, že kvalitativní požadavky od Roto stanovují měřítko; naši zákazníci se mohou spolehnout na to, že si s Roto AL a AL Designo kupují vůdčí kvalitu  a zároveň že mohou profitovat z obzvlášť velkého aplikačního rozsahu včetně zisku výjimečné flexibility v akviziční fázi, protože nepotřebují žádná zvláštní aplikační povolení a více času na okamžitou kalkulaci a nabídku větších resp. rozměrnějších prvků; max. výška 3000 mm bez nutnosti zvláštního aplikačního povolení a to v rámci jak AL tak AL Designo; nad rámec toho pak Roto  také  nabízí objektové poradenství umožňující dosažení ještě větší flexibility.

Zpět