Roto FTT ruší účast na Fensterbau 2022

Roto FTT ruší účast na Fensterbau 2022

Technologie oken a dveří Roto: bez účasti na akci "Fensterbau Frontale 2022" v červenci

Leinfelden-Echterdingen - být nablízku  a ve spojení  s vlastními  zákazníky - v době pandemie musí  firmy znovu  a  znovu plánovat, jak  odpovědně uspokojit  tuto  poptávku. Marcus  Sander, ředitel společnosti  Roto Frank  Fenster- und Türtechnologie GmbH  (FTT), nás dnes informoval o rozhodnutí společnosti, které  podle jeho vlastního vyjádření  "bylo i pro něj osobně těžké". Roto  FTT  se  nezúčastní veletrhu "Fensterbau  Frontale 2022", který byl odložen na červenec, přestože přípravy již značně pokročily.

Menší příslib návštěvnosti veletrhu  v červenci.
Pro náhradní červencový termín,  který veletržní  společnost zvolila, Roto FTT neobdrželo obvyklý příslib účasti od národních a mezinárodních zákazníků, říká Sander a uvádí  důležitý podnět pro nyní přijaté rozhodnutí. V letních měsících se například výrobci oken  a dveří chtějí soustředit na včasné dokončení svých zakázek. Pravděpodobně proto by v červenci na veletrh Roto FTT přijela jen malá část návštěvníků, kteří by jinak veletrh v Norimberku navštívili.

"Zároveň  si poměrně hodně zákazníků podle vlastního vyjádření  nechce pevně plánovat cesty, kvůli  kterým  by museli  opustit svou zemi,  a to ani  na  červenec,"  uvádí  dále  Sander. Nicméně právě "Fensterbau Frontale" je akce,  na které Roto FTT tradičně v hojném počtu přijímá a chce  přijímat zákazníky z celého světa v hojném počtu. "Pokud  se z pochopitelných, často čistě organizačních důvodů tito veletrhu  nezúčastní, nemůžeme dosáhnout našich jasně stanovených cílů."

Alternativní koncepty pro informace o stěžejních tématech Roto.
Společnost Roto FTT se proto nyní připravuje na to, aby mohla  nabídnout všem zákazníkům co nejdůkladnější poradenství v hlavních  tématech veletrhu  decentrálně. "Prezentace nových produktů  digitální formou prostřednictvím 'Roto City' je pro naše prodejní  oddělení velmi úspěšná již od roku 2020. Kromě toho bude již brzy opět obnovit návštěvy zákazníků a hybridní koncepty akcí," hodnotí  generální ředitel.

Ještě v listopadu  na  odborném  tiskovém dni Sander informoval,  že  se Roto  FTT  optimisticky  a  s nasazením připravuje na březnový "Fensterbau Frontale". Vzhledem k současné infekční situaci v Německu a přesunu veletrhu  na červenec je však nyní opět nutné  rychle a rozhodně reagovat na změněnou situaci.  "To maří naději, a to bez alternativy."

Společnost Roto bude  i nadále maximálně pružně reagovat na konkrétní  požadavky zákazníků. Celá organizace je k tomu uzpůsobena a vyškolena.

Zpět