Roto Patio Inowa – lehce posouvat a ekonomicky vyrábět

Roto Patio Inowa – lehce posouvat a ekonomicky vyrábět

Nové funkce v rámci dosažení většího obslužného komfortu a bezpečnosti, další ulehčení montáže a redukovaná komplexnost - s tímto trojnásobným výkonnostním plus chce  Roto zajistit ještě větší prospěch pro zákazníky a koncové uživatele. Dosud nepřetržitě stoupá poptávka po chytrém kování určeném pro posuvné systémy s vysokou těsností / základem tohoto úspěchu jsou jeho charakteristické vlastnosti: speciální závěrný pohyb křídla napříč k rámu, celoobvodové těsnění a prostřednictvím páky kliky ovládané aktivní závěrové body ve středovém srazu. K tomu rozmanitost realizovatelných rozměrů, které umožňují výrobu od malého kuchyňského okna až po světlosti místnosti dosahujících prvků.  "Tlumený positivní efekt/ souvisí s novým typem příslušenství. Na jedné straně se jedná o "SoftClose" funkci, která posuvné křídlo "dobrzdí" a samostatně přitáhne. Tímto je zajištěno zřetelně komfortnější a bezpečnější využití, které prakticky eliminuje možnost nesprávné nebo chybné obsluhy. Funkčním prvek je z oceli vyrobená plynová vzpěra – při otevření se napne, čímž dochází k uložení síly nutné k následnému samostatnému přitažení křídla. Na straně druhé protiváhu tvoří funkce "SoftOpen" - funkce, která brzdí křídlo krátce po otevření, aby jej poté vytáhla do koncové pozice otevřeno- také zde funguje plynová vzpěra jako silový zásobník, tím že se při zavírání křídla napne  - uložená síla  je pak při vytahování křídla opět spotřebována, tím že je křídlo tlumeně dobrzděno a takto nenarazí do rámu. SoftOpen a SoftClose je možné navzájem mezi sebou kombinovat a tyto používat v rámci hmotnosti křídla do 200kg. Pro těžká křídla s hmotností nad 200kg , na která lze v rámci posuvných oken a dveří vyráběných ze dřeva a dřevo/alu běžně narazit, nabízí výrobce taktéž alternativu. Funkce  "SoftStop" je odpovědí na celkový trend stále narůstající hmotnosti prvků.. Funkce lze aktivovat již při výrobě nebo až po montáži. . Řídící jednotka posuvného kování je vždy do SoftClose, SoftOpen a SoftStop integrována. V několik málo výrobcích spočívající "malá komplexnost" umožňuje úspornou výrobu v rámci všech materiálů. Vestavba všech třech funkcí probíhá vždy skrytě skrytě ve vrchní části křídla, sděluje Roto. U plastových  a Al oken není nutné provádět žádné frézování. Příp. nutnost frézování posuvných systémů ze dřeva úzce souvisí s použitou profilací. Využití aktuálního funkčního tria nemění pozici závěrových bodů. Případně je nutné pouze zaměnit "normální řídící jednotku" za současný "Soft"-díl. Vlastnosti odolnosti proti vloupání inteligentního kování přitom zůstávají zachovány. Opakovaná zkouška odolnosti proto není nutná tzn. i nadále RC2 podle EN 1627.

- optimalizované komponenty a odstraněný časový nárok - také z montážního sektoru přicházejí "dobré zprávy". K těmto patří u každého z výrobků dané skupiny redukovaný počet upevňovacích vrutů z 6 na 4 kusy. To urychluje montáž řídící jednotky, středového přítlaku a vozíku. Tři optimalizované komponenty přitom "padnou" do identických konstrukčních prostor profilu jako dosavadní program, zní dále. Mimo to profituje výrobce posuvných systémů i nadále z pro tuto sérii kování typickou vysokým rozsahem kompenzace tolerančního pole. Dále pak v budoucnu odpadne manuální časový nárok : opakovaná manipulace s ramenem kliky v rámci nutnosti uvolnění středové aretace.To se děje nyní prostřednictvím pouhého přišroubování dílu. Nové tvořit a osvědčené vylepšit - tento permanentní cíl spatřuje  Roto v rámci "Patio Inowa" stručně řečeno jako dosažený.

Zpět