Roto - systémová kompetence

Roto - systémová kompetence

Inovativní výrobky s technologickým základem stavebnicového systému, které jsou disponibilní ve vysoké kvalitě v krátkém čase, doprovázené zkušenou technickou podporou – to vše potvrzuje průmyslové systémové kompetence, které se z vícero hledisek vyplácí obchodním partnerům. Tak popisuje Roto svůj centrální strategický přístup při vývoji a výrobě technologického sortimentu určeného pro okna a dveře. K jakému výsledku to teoreticky a v praxi vede, dokumentuje výrobce na některých příkladech z celkového portfolia.

Inovativní výrobky s technologickou základnou modulárního systému, které jsou ve vysoké kvalitě díky krátkým dodacím lhůtám rychle k dispozici a které jsou doprovázeny zkušenou technickou podporou – všechno, co provází průmyslovou systémovou kompetenci, která se z více hledisek vyplácí obchodním partnerům. Tak popisuje Roto svůj centrální strategický přístup při vývoji a výrobě okenní a dveřní technologie.  K jakým výsledkům to v rámci teorie a praxe vede, dokumentuje Roto na mnoha příkladech ze svého celkového portfolia.

Rozhodující je přitom vždy konkrétní výhoda pro zákazníka a uživatele. Průzkumy a analýzy ukazují, že při B2B obchodu jde primárně o co nejmenší komplexnost, jakož i o jednouchou a snadnou montáž systémů.  Pro mnohé podniky jsou proto mimo jiné důležité efektivní zásobovací procesy. Stavebnicový modulární systém tyto předpoklady zohledňuje. Jednota použitých konstrukčních prvků a důsledná redukce počtu komponent výrazně podporuje jednoduchou a rychlou montáž. Kompatibilita napříč výrobními skupinami je doprovázena spolehlivostí, bezpečností a flexibilitou.

Zpět