Spolehlivě nejlepší výkon dnes i zítra

Spolehlivě nejlepší výkon dnes i zítra

Graz / Leinfelden – „Tři divize skupiny Roto využily hospodářský rok 2023 k dalšímu zvýšení své atraktivity prostřednictvím strategických akvizic, vývoje produktů a rozšíření nabídky služeb.“ Těmito slovy zahájil Dr. Eckhard Keill, jediný člen představenstva společnosti Roto Frank Holding AG, 18. mezinárodní obchodní tiskový den společnosti Roto ve Štýrském Hradci. Odpovídajícím způsobem vyjádřil spokojenost s dobrými výsledky divizí v opět náročném tržním prostředí. Vzhledem k obtížné situaci ve stavebnictví v Evropě a v Číně lze růst čistých tržeb koncernu o přibližně 2 % na konci září označit za veskrze potěšující. Naopak zklamáním byly politické orgány na některých klíčových trzích společnosti Roto: „Místo toho, aby odvětvím, jako je naše, poskytovaly vítr do plachet, EU a německá vláda ve skutečnosti vytvářejí protivítr."

Zpomalení renovace

Podle očekávání se mnoha zákazníkům společností Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (FTT) a Roto Frank Dachsystem-Technologie GmbH (DST) podařilo předvídatelný pokles poptávky po stavebních prvcích v důsledku poklesu nové výstavby úspěšně kompenzovat zvýšeným zapojením do renovací budov, jak uvedl předseda holdingu. Také společnost Roto Frank Professional Service GmbH (RPS) vděčí za svůj letošní enormní růst do značné míry kritickému pohledu na starší okna. Domnívá se však, že nadšení pro výměnu oken ve stávajících budovách mohlo být ještě větší, kdyby politika nezpůsobila pokles míry renovací „v nevhodnou dobu" na německém trhu, který je pro Roto důležitý.

„Mám tendenci mluvit o bojkotu ze strany mnoha německých majitelů domů. Bojkot tváří v tvář chaotickým diskusím o rozumných i špatných programech financování," kritizuje Dr. Keill. Kritizoval však také pomalou práci Parlamentu EU na směrnici o budovách. Stále není jasné, jak by měla být renovace stávajících budov v Evropě nakonec kontrolována a podporována. Občané EU, kteří jsou v zásadě ochotni renovovat, by si proto měli položit otázku, zda není lepší počkat ještě rok či dva, než bude jasné, co musí být a co smí být.

Spolehlivost je klíčová

Podle předsedy společnosti Roto je však pro udržení kapacit v oblasti stavebních dodávek a stavebních řemesel rozhodující, aby se nyní podařilo „uvolnit brzdy". „Potřebujeme v Evropě mobilizovat soukromý kapitál. Politici by měli k této mobilizaci urychleně přispět vytvořením spolehlivosti v otázkách energetické a dotační politiky," zdůraznil. V případě potřeby by si politici mohli vzít příklad z chování společností, jako je skupina Roto: tři divize skupiny jsou pro své zákazníky obzvláště spolehlivými partnery, a to i v těžkých dobách. Za to byly v roce 2023 odměněny novými obchodními vztahy a rozšířením stávajících partnerství. „Spolehlivost je v dnešní neklidné době zjevně obzvláště ceněna."

Obavy z budoucnosti oslabují ochotu utrácet

Politici si musí uvědomit, že je třeba aktivně čelit přetrvávající neochotě spotřebitelů utrácet jasnými rozhodnutími a chytrými pobídkami. Jinak hrozí, že budou poškozena odvětví a podniky, které jsou důležité pro budoucnost. „Bez zdravých podniků v celém hodnotovém řetězci stavebnictví nelze řešit problémy, jako je nedostatek životního prostoru a nadměrné emise. Odvětví stavebních prvků a společnosti jako Roto jsou pro budoucnost důležité jako součást řešení naléhavých problémů." Pokud by renovace budov v Evropě konečně nabrala na obrátkách, byla by zajištěna ekonomická existence mnoha společností.

Chuť na renovaci

K jednání však nejsou vyzváni jen politici, ale také podniky v hodnotovém řetězci. Ti, kteří přicházejí do styku se spotřebiteli a investory, musí pomoci dostat téma renovace z „kouta", do něhož se díky politice dostalo. Stále se hovoří o zátěži, kterou s sebou renovace nese. Naproti tomu se téměř nemluví o přidané hodnotě, které lze dosáhnout. „Potřebujeme novou touhu po renovaci, touhu po ochraně klimatu! Proto by se nyní měl zejména náš průmysl doporučit jako spolehlivý partner těm, kteří berou ochranu klimatu vážně a chtějí jednat."

Využití změny vlastnictví jako impulsu

Minimální standardy pro budovy, o nichž se diskutovalo v Parlamentu EU, by se měly ve střednědobém horizontu vztahovat na všechny obytné nemovitosti, uvedl jasně předseda holdingu. To v žádném případě není „sociálně nepřijatelné", ale naopak předpokladem pro to, aby bydlení ve vytápěných místnostech zůstalo cenově dostupné. Podle Dr. Keilla je představitelné, že by se například moment prodeje domu nebo dědictví mohl využít k rozvoji budov směrem k minimálním standardům nebo nad jejich rámec. Povinnost poradit kupujícím nemovitostí, zakotvená v německém zákoně o energetické náročnosti budov, zde zjevně selhává.

„Každý, kdo si koupí starší dům nebo stávající byt, si chce vytvořit prostor, ve kterém se bude cítit dobře. Nebo chce investovat peníze tak, aby bylo možné dosáhnout dlouhodobé návratnosti prostřednictvím pronájmu. V souladu s tím by mělo být snazší motivovat kupující k investici do budoucí životaschopnosti nemovitosti než kohokoli jiného." Povinnost tak spočívá jednoznačně na politicích.

Obzvláště oblíbená výměna oken

Výrobci oken a dveří by z této zvýšené motivace k renovaci pravděpodobně profitovali dříve než jiná odvětví. Energetičtí poradci uvádějí, že výměna starších stavebních prvků za nové je oblíbeným opatřením zejména mezi majiteli domů. „Tomu dobře rozumím, protože náš obor nejen pomáhá šetřit energii, ale také poskytuje estetické vylepšení místností a větší komfort bydlení - skutečný trumf." Zdůrazňovat atraktivitu nových oken a dveří nyní je chytré a vyplatí se to. Tímto způsobem lze udržet nebo dokonce rozšířit konkurenční výhodu tohoto odvětví například oproti odvětví zateplování.

Odmítnutí "prioritního financování"

Dr. Keill znovu varoval zákonodárce, že dotační programy s „krátkou životností" jednoho nebo dvou let a přednostní dotace na určité výrobky, jako je v současnosti tepelné čerpadlo v Německu, by byly v konečném důsledku kontraproduktivní. Pohled na přístup různých evropských vlád jasně ukazuje, že k „pokroku" dochází vždy, když dají majitelům domů a investorům relativně volnou ruku při realizaci plánu renovace vypracovaného odborníkem. „I laici dnes vědí, že do nezatepleného domu se starými okny nemá nutně smysl pořizovat nejprve tepelné čerpadlo," je přesvědčen předseda holdingu. Někteří majitelé domů to přesto udělají, pokud dostanou špatnou radu a nechají se zviklat čistě vysokými dotacemi, které jim stát nabízí. Vyškolený energetický poradce by vždy doporučil nejprve realizaci nejefektivnějšího opatření a také by náležitě zohlednil ekonomické možnosti svého klienta. Politici nejsou pro takové poradenství ani vyškoleni, ani za něj nejsou odpovědní.

Nový pohled na „rozdělení kompetencí"

Dr. Keill by si proto přál, aby v příštích letech došlo k novému rozdělení kompetencí: „Pokud se politici soustředí na definování ekologického cíle a snahu zabránit sociálním těžkostem, splní tím svůj díl práce. Na všechno ostatní jsou tu odborníci, kteří mohou zodpovědně vytvářet nové domy nebo přizpůsobovat stávající budovy budoucnosti. „V každém případě je v Roto mnoho dobře vyškolených odborníků, kteří spolehlivě stojí na straně těch, kteří chtějí budoucnost budovat, a nejen plánovat. „Jsme lépe než kdy jindy připraveni na nadcházející roky, ve kterých bude muset renovace budov nabrat obrovské obrátky a průmysl stavebních prvků bude plnit svou roli jako součást řešení ekologických problémů.“ Nejnovější investice do portfolia výrobků, služeb, mezinárodní přítomnosti a udržitelnosti dále zlepšily vyhlídky všech tří divizí na úspěch.

Pro finanční rok 2024 proto očekává opět jednociferný růst čistých tržeb skupiny Roto. „Za předpokladu, že se  mezinárodní politika omezí na stanovení rámce pro rozvoj budov šetrných ke klimatu. Ideologicky motivované  pokusy nasměrovat poptávku k určitým výrobkům nebo renovačním opatřením prostřednictvím dotačních programů vytvářejí byrokratická monstra a ve střednědobém horizontu působí kontraproduktivně."

Zpět