Výkonnost technologie výrobků Roto Door oceněna

Výkonnost technologie výrobků Roto Door oceněna

Leinfelden-Echterdingen – Každé dva roky uděluje Iniciativa pro zinek, založená v roce 1999, cenu za tlakové lití zinku v šesti kategoriích. V kategorii Bezpečnostní a uzavírací technika získal letos 16. května první místo automatický hák mechanického automatického vícebodového uzavíracího systému „Roto Safe A | Tandeo.“

Zvláštností odlitku automatického háku Roto je jeho konstrukce a provedení ve formě materiálového kompozitu složeného z vložky z karbonitridované oceli a tlakově litého zinku.

Odolnost proti korozi

Často neekonomické mechanické zpracování oceli je kompenzováno jejím obalením tlakově litým zinkem. Vzniká tak dokonalá synergie mezi pevností oceli a tlakově litým zinkem. Použití slitiny ZP0410 (ZAMAK5) zároveň zajišťuje vysokou odolnost proti korozi. 

Automatický hák je součástí přídavného uzavíracího mechanismu mechanického automatického vícebodového zámku „Roto Safe A | Tandeo.“ Tento zámek umožňuje automatické zamykání vchodových dveří bez použití klíče. Dveřní zámek je k dispozici pro mnoho běžných profilových systémů všech materiálů zárubní s dornem 35 až 80 mm.

Ve spojení s přídavnou pohonnou jednotkou Tandeo Upgrade-Kit je možné dveře bez použití klíče pohodlně otevřít také elektromechanicky. Tandeo Upgrade-Ki se instaluje při výrobě dveří. 

RC 2 a RC 3

Automatický hák se používá v horní a dolní oblasti falce dveří a splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky. Pevnost automatického háku je zásadní pro odolnost vícebodového zámku „Roto Safe A | Tandeo“ proti pokusům o vloupání podle tříd odolnosti RC 2 a RC 3 podle normy EN1627.

Automatický hák vyrábí společnost Roto Frank Austria GmbH v Kalsdorfu, která je jedním z celkem 18 výrobních závodů společnosti Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Přibližně 80 % celosvětově prodávaných dveřních zámků Roto se vyrábí v Kalsdorfu.

Pozadí spojené s použitím zinku

Nejen mechanicko-technologické vlastnosti nabízejí výhody, ale také ekologická a energetická bilance a obnovitelnost po fázi využití činí z vysoce výkonného materiálu zinku materiál s přidanou hodnotou. 

Iniciativa ZINK (www.zink.de) se sídlem v Düsseldorfu sdružuje výrobce a zpracovatele jakož i dodavatele a recyklační firmy. Podporuje například architekty, stavební inženýry a řemeslníky v otázkách designu a ochrany proti korozi. V oblasti tlakového lití zinku mohou inženýři a projektanti spolupracovat s kompetentními výrobci již od fáze prototypu, aby ušetřili čas a prostředky.

Šetří čas a zdroje. Iniciativa je také kompetentním kontaktním místem pro úřady a instituce v otázkách životního prostředí a efektivního využívání zdrojů.

Zpět