Vyučovat a učit se ve větraných místnostech

Vyučovat a učit se ve větraných místnostech

Leinfelden-Echterdingen – význam efektivního větrání v učebnách pro zdraví vyučujících a žáků byl vědecky doložen již dlouho před pandemií covid-19.

Nicméně teprve centrální úkol – max. možná míra redukce rizika infekce a přenosu, vrátil toto téma do středu zájmu politiky a veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována větrání okny. Realita je však často děsivá, kritizují experti.

Jak známo, německý Spolkový úřad pro životní prostředí  (UBA) doporučuje každých 20 minut větrat, a to po dobu pět minut.. Nicméně takovéto rázové větrání často ztroskotá na dezolátním technickém stavu oken, vysvětluje  Dr. Christian Faden z firmy Roto Frank Professional Service GmbH. Ředitel společnosti specializující se na širokou škálu služeb souvisejících s okny a dveřmi vysvětluje příčiny. Jako hlavní faktor vidí zanedbanou údržbu oken v posledních letech, související mimo jiné s rozpočtem. Občas se tak dnes prý okna nedají vůbec otevřít. Navíc proto, že některá z nich byla záměrně vyřazena z provozu, aby se zabránilo riziku pádu. Exemplárními případy v tomto jsou demontované kliky nebo jinak zajištěná okna.

Důsledek: nebylo možné provádět pro poražení viru nezbytné rázové větrání a tedy realizovat corona poplatnou organizaci školního provozu. Svoji roli sehrál také obecný konflikt zájmů stavebních úřadů x správy majetku a odpovědných školských pracovníků. Vždy by však mělo být důležité najít správnou rovnováhu mezi zdravím, bezpečností a úsporou energie. Zdraví a bezpečnost staví Dr. Faden na stejnou úroveň, protože v obou případech jde o fyzickou integritu učitelů a žáků.  

Záruka prostřednictvím kvalifikovaných specializovaných společností.

Existuje celá řada možností, jak napravit ventilační technické deficity stávajících oken. Odborník zmiňuje jednotlivé opravy resp. výměnu kování, náhradu defektních dílů, těsnění a klik, uvolnění zajištění oken včetně montáže ochrany proti pádu, jako jsou uzamykatelné kliky, příčníky a mříže. Takovéto projekty by pak měly být v neposlední řadě individuálně plánovány a realizovány prostřednictvím kvalifikovaných odborných společností. Síťová služba, nezávislá na výrobci, určená pro okna a dveře, v současné době zahrnuje osm míst v v německých metropolitních oblastech.

Zpět