Záchytné a čistící nůžky sklopných křídel

Záchytné a čistící nůžky sklopných křídel

U sklopných oken a balkónových dveří rozlišujeme dva typy nůžek

- funkční  nůžky

- záchytné a čistící nůžky

Funkční nůžky omezují úhel sklopení křídla při každodenním provozu a drží křídlo na jeho horním okraji.

Obvykle se uvolňují pomocí posuvné/otočné pojistky a svůj název získaly podle způsobu otvírání: rozevírají se totiž jako nůžky.

Oproti tomu jsou pak čisticí a záchytné nůžky běžným doplňkovým bezpečnostním prvkem u velkých sklopných křídel a předepsaným příslušenstvím v rámci sklopných nadsvětlíků osazených pákovými ovladači. 

Zatěžují se pouze při poruše funkčních nůžek nebo při vyklopení sklopného křídla z funkčních nůžek/otvírače za účelem pohodlného čištění vnější strany okna.

Video

Pozor: použiti záchytných a čistících nůžek u sklopných oken neeliminuje nutnost použiti sklopných nůžek určených pro běžný provoz resp. pro omezeni velikosti sklopeni podle RAL RG 607/12, vyplývající z Roto směrnic odpovědnosti za výrobek!

Zpět