Zaměření na výkon dodávek

Zaměření na výkon dodávek

Leinfelden-Echterdingen – Společnost Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (Roto FTT) neustále pracuje na kvalitě svých dodávek. I díky tomu se specialistovi na kování podařilo "udržet výkonnost dodávek na velmi vysoké úrovni navzdory obtížným podmínkám na trhu v posledních dvou letech", shrnuje současný stav dodávek Dr. Stefan Thiemermann, provozní ředitel.

Podle generálního ředitele Marcuse Sandera k tomu byly položeny základy jednak díky dobré ekonomické kondici společnosti, jednak díky pokročilé digitalizaci všech procesů a profesionalitě řízení dodavatelského řetězce.

Výrobní systém společnosti Roto FTT se rovněž ukazuje jako "rozhodující faktor úspěchu". Řídí se zásadami štíhlosti, a proto zajišťuje co největší flexibilitu a agilitu. Továrny po celém světě například velmi rychle přizpůsobují personální a strojní kapacity podle poptávky. Interní tok zboží mezi 15 výrobními závody a 26 logistickými distribučními centry skupiny FTT po celém světě funguje stejně dobře jako víceúrovňový systém zásobování, který je navržen s ohledem na bezpečnost.

Digitální procesy šetří čas

"Když prodejní společnost zadá objednávku zákazníka, výrobní a logistická síť krátce poté ví, které komponenty jsou kde a kdy potřeba," vysvětluje Thiemermann jednu z výhod digitalizace, kterou prosazuje společnost Roto. Ze všech aktivních výrobků společnosti jsou standardní komponenty, které jsou na trhu nejžádanější, také trvale skladem. To je také výrazem velmi dobré dostupnosti všech výrobků v sortimentu.

Blízko zákazníka

Společnost Roto vyrábí a skladuje po celém světě co nejblíže zákazníkovi, aby co nejlépe splnila požadavek zákazníka číslo jedna, kterým je spolehlivost dodávek. Množství výroby a stav zásob jsou řízeny centrálně s globálním přehledem o vývoji poptávky. "Teoreticky možná úzká místa na jednom kontinentu jsou rozpoznána a kontrolována velmi citlivým systémem včasného varování," říká Thiemermann.

Cílem zůstává spolehlivě dodržovat dohodnuté termíny dodávek a zajistit celosvětově oceňovanou spolehlivost dodávek společnosti Roto, potvrzuje Sander. "Jako ekonomicky zdravá společnost jsme zatím úspěšně čelili potížím na mezinárodních trzích s veřejnými zakázkami.

Současně byla na začátku coronové pandemie zintenzivněna komunikace se zákazníky. Částečně také díky týdenním kontrolám se podařilo optimálně připravit distribuční centra a závody na očekávanou poptávku ještě před zadáváním objednávek. Všechny pobočky společnosti Roto jsou časově a personálně maximálně flexibilní, aby byla zaručena spolehlivost dodávek. Společnost dále investovala do rozšíření výrobních a skladovacích kapacit na všech kontinentech a do další automatizace závodů a distribučních center.

Společnost Roto zůstává blízko zákazníkům na všech pěti kontinentech a je s nimi neustále v kontaktu. Thiemermann shrnuje základ tohoto tvrzení: „práce ve společnosti Roto je založena na meziprocesním informačním řetězci od poradce zákazníka přes řízení prodeje až po operativní řízení závodů a zásob: jinými slovy, zákazník nakonec řídí závody prostřednictvím své objednávky.“

Rostoucí podíl používání společných částí

Vývoj výrobků a údržba sortimentu rovněž přispívají k úspěšnému zajištění výkonnosti dodávek, což by se nemělo podceňovat, dodává Sander, protože: "společnost Roto dokáže předem vyrobit každý komponent, který je díky jeho konstrukci dále použitelný pro velké množství stavebních prvků, a udržovat jej připravený v distribučních centrech." V tomto ohledu podporuje rychlost dodávek také promyšlená modulární struktura sortimentu.

Zpět