"Zapoj a používej" - pokrok pro ven otvírané dveře

"Zapoj a používej" - pokrok pro ven otvírané dveře

Roto Safe E s novými výkonnostními parametry / dodatečně vybavitelný spínací závěrový kontakt / flexibilně kombinovatelné kabelové přechody / bezchybná montáž díky navzájem sladěným dílům / dvě "Eneo" verze / tiché a účinné motory / na výběr vícero systémů kontroly přístupu

Roto Safe E  - odblokování ven otvíraných dveří elektromechanicky, zablokování/uzavření pomocí mechanického automatu, přičemž do motoru lze na přání integrovat rádiový přijímač

Roto Safe E CC - rádiový přijímač integrován sériově - veškeré závěrové body ovládány elektronicky

+ v rámci obou variant pak extrémně krátký čas na odblokování/otevření

Spínací závěrový kontakt slouží ke kontrole stavu dveří ve vazbě na pozici západky na hlavní zámkové skříni - výhodou je jeho snadná integrace do standardních hlavních rámových uzávěrů - navíc i VdS certifikace třídy C tzn. lze integrovat do EZS

Nové kabelové přechody pak zahrnují dvě provedení a to jak v rámci křídla, tak rámu = modulární stavebnicový systém - podle materiálu rámu (PVC, dřevo, Alu) lze tyto libovolně mezi sebou kombinovat - Roto akcentuje především variantu s integrovaným napájecím zdrojem, který je součástí rámové části přechodu,  - pro koncovou montáž v místě tak potřeba jen připojení na 230V

Pro ovládání motoru "Eneo" řešení  k dispozici různé, snadno ovladatelné a volně volitelné přístupové systémy - dálkový ovladač s dosahem až 10m doplňuje přístupový systém "scan prstu" s čelním panelem z jakostní oceli a LED, s obzvlášť vysokým zabezpečením - aplikace pro Android a iOS koncového zařízení /mobil, iPad atd./ pro nastavení, ovládání a administraci - alternativa "telefon & kód" pak nabízí možnost ovládání dveří pomocí mobilního telefonu _ integrovaný bluetooth modul včetně možnosti zadání číselného kódu na čelním panelu přístupového systému

Zpět