Integral

Systém s tzv. skrytým křídlem. Efekt je totožný, jako by se jednalo o fixní zasklení.  Je to velmi atraktivní forma pro moderní výstavbu. Jedná se o ostré hrany profilů. Při použití přídavného těsnění v Al rámu se podařilo docílit vysokých izolačních vlastnosti (E1200) potvrzených zkouškami v IFT Rosenheim.