Passiv

Systém pro okenní konstrukce určený pro implementaci do pasivních staveb. S ohledem na výborné tepelné, infiltrační a mechanické vlastnosti je jednoznačně určen pro stavby s vysokým nárokem na energetickou efektivitu.

Systém využívá moderní izolační materiál na bázi PS s tepelně izolačními parametry podobnými dřevu. S ohledem na jeho stabilitu jsou bezprostředně na něm montovány systémové záchytné body GEMINI. Dalšími charakteristickými prvky specifickými pro toto řešeni je rozšířené hlavni těsněni, PE lanko, přídavné centrální těsněni a použití teplého rámečku Swisspacer Ultimate.