Materiál pro seřízení a údržbu

Pravidelná údržba otvorových výplní má zcela zásadní vliv na zachování jejich dlouhodobé životnosti. Správný provozní stav výplní totiž napomáhá nejen jejich snadnému používání, ale také přispívá k prodloužení jejich životnosti a k úspoře topných nákladů. Údržbu spočívající v kontrole správného seřízení kování včetně ošetření kování mazivem na k tomuto označených místech je doporučeno provádět min. 1xročně.  Součástí údržby je pak také pravidelná kontrola správné funkce všech těsnících prvků a u dřevěných oken především pak také údržba povrchové úpravy dřeva realizovaná pomocí speciálních přípravků.

Správně seřízené okno doléhá po celém jeho obvodu, snadno se ovládá a není zdrojem nadměrné tepelné ztráty. Díky správnému seřízení a údržbě si okno v průběhu užívání udržuje svoje původní zvukově a tepelně izolační vlastnosti.

Pravidelná údržba otvorových výplní, na které vzhledem k jejich umístění působí fyzikální a klimatické vlivy, je nedílnou součástí jejich spokojeného a efektivního užívání.  

Pravidla a frekvence provádění konkrétních kroků údržby je součástí záručního listu poskytovaného výrobcem otvorové výplně.

Výrobcům otvorových výplní, jejich koncovým uživatelům a servisním organizacím dodáváme v rámci možnosti provádění servisu níže uvedené výrobky.

seřizovací a servisní klíče
montážní klika
sprej na mazání cylindrických vložek
sprej na mazání kování
údržbové sady
šrouby a vruty
čtyřhrany a redukce
šablony
vzorníky barev

Koupit na eshopu

Fotogalerie