Zdvižně-posuvný systém

ATRIUM® HS 330, HS 440

Zdvižně-posuvné kování s všestranným využitím

Flexibilní zdvižně-posuvné systémy v rámci individuálních požadavků nadzvedávají a posunují

standardní výplně zrovna tak precizně jako XXL-elementy s hmotností do 300kg, při tandemovém provedení vozíků dokonce do 440kg. Prostřednictvím četných prvků výbavy  je možné zdvižně-posuvné kování přizpůsobit každému požadavku a to i dodatečně. Pří použití podlahového prahu ATRIUM® HS ThermoTop® vzniká díky nízké kolejnici bezbariérový průchod. Ochrana proti vysazení

ATRIUM® HS safe pak zajišťuje více bezpečnosti. ATRIUM komfortní funkce garancí lehké a precizní obsluhy těžkých prvků. Komfort, který Vás okamžitě osloví. Technologie kování, která díky podlahovému prahu s vysokým tepelným izolantem odpovídá moderním požadavkům energetické hospodárnosti.

Příslušenství pro bezpečnost a komfort

ATRIUM® HS safety stop

Aktivní bezpečnostní komponenty pro posuvné a zdvižně-posuvné systémy přibrzdí křídlo a zastaví jej v přesně stanovené stop pozici. V rámci spolehlivé ochrany proti přiskřípnutí je tak křídlo vždy zastaveno v této pozici a to nezávisle na tom, s jakou energií je posouváno.

ATRIUM® HS comfort stop

Tlumící systém měkce dobrzdí křídlo ve směru otevírání krátce před dosažením jeho koncové pozice a uvede jej do klidového stavu. V případě požadavku na dosažení maximálního rozsahu otevření je nutné křídlo ještě dále posunout. Optické plus –  „comfort stop“ eliminuje nutnost použití jinak viditelně montovaných dorazů křídla.

ATRIUM® HS safe

Okna s ochranou proti vloupání rozhodujícím způsobem přispívají k zabezpečení vlastních čtyř stěn, HS safe bylo vyvinuto jako doplněk k zdvižně-posuvnému ATRIUM® HS.

Při dosednutí křídla se v oblasti vrchního falce vysunou dva výsuvné kolíky napojené na speciální rohová vedení. Vůle ve falci je redukována téměř na nulu, možnost násilného nadzvednutí uzavřeného křídla je tak ztížena. Zvýšená ochrana proti vysazení v rámci lepšího zabezpečení.

ATRIUM® HS tlumič převodu

Tlumič převodu ovládá obsluhu kliky, tak aby tato byla kontrolovaně, tiše a téměř autonomně naváděna zpět do pozice zavřeno.

Lze použít pro křídla s hmotností do 440kg, s možností i dodatečné montáže.

ATRIUM HS uzavření středové partie

Přídavné zabezpečení prostřednictvím uzavření křídla do prahu. Ztěžuje nadzvednutí  křídla nad vodící kolejnici a zlepšuje odolnost proti vloupání v rámci bezbariérového provedení. Uzavření středové partie umožňuje realizaci RC2/RC3 a je k dispozici pro ATRIUM HS 330.440 a 250 slim.

ATRIUM® HS inviso

Lícující zárubeň vytváří pěkný vzhled, neboť do oblasti průchodu nevyčnívají závěrové díly. Velké vstupní otvory inviso rámových dílů pak přináší více prostoru pro nabíhající závěrové čepy a umožňují vyrovnání tolerance. Vhodné také pro schéma C. V rámci zabezpečení možné dosáhnout třídy RC2.

ATRIUM® HS výškově seřiditelné vozíky

Umožňuje reagovat na výrobně podmíněné tolerance v kování nebo při montáži včetně možnosti dodatečného seřízení v již zabudovaném stavu. Použitelné pro převody D 27,5a 37,5mm. Nastavitelné tudíž i v rámci středového srazu. Možnost vyrovnání zdvihu až 4,5mm.

ATRIUM® HS kontrola uzavření

Bezpečná kontrola pozice uzavřeno, vhodné pro všechny materiály, umožňuje napojení výplně na zabezpečovací centrálu a systémovou automatizaci budovy, použitelné v rámci schéma A a C.

ATRIUM® HS ThermoTop® podlahový práh s vysokým tepelným izolantem

Tepelně dokonalé bez tvorby kondenzátu

Podlahový práh s vysokým tepelným izolantem ThermoTop® určený pro zdvižně-posuvné prvky ze dřeva a plastu, přinášející  optimální isotermický průběh jak v v rámci posuvného křídla tak pevného prvku. Díky tomu nevznikají studené mosty, i když venkovní teplota spadne na 15C a povrchová teplota přímo na prahu ještě vykazuje přes 10C. Kondenzační linie leží uvnitř křídla, takže na straně rámu se nemůže tvořit kondenzát.

Koupit na eshopu