Roto Lean

Služby pro optimalizaci výroby oken a dveří

Ve výrobě oken a dveří jsou do budoucna stále důležitější efektivně navržené procesy. V rámci služby Roto Lean exkluzivně podporujeme naše zákazníky při optimalizaci výrobních procesů, digitalizaci a zavádění nových automatizačních řešení:

 • poskytujeme nezávislé poradenství, ale jsme také dobře propojeni s našimi partnery na trhu
 • úzce s vámi spolupracujeme na vývoji konkrétních, na praxi orientovaných řešení pro vaši výrobu
 • výsledkem je výrazné zvýšení produktivity a zlepšení spolehlivosti procesů
 • náš tým má odborné znalosti pro všechny běžné softwary pro výrobu oken
 • využijte dlouholeté zkušenosti našich projektových manažerů Roto Lean

Roto Lean Logistics

Efektivní výroba

Účelná optimalizace procesů zajišťuje zvýšení efektivity ještě před nákupem nových zařízení. I malé změny často vedou k významným zlepšením.

Začínáme u procesu nákupu i výroby a zajišťujeme, aby byl vždy k dispozici správný materiál v požadovaném množství na správném místě.

 • optimalizace objednávkových procesů a toku zboží
 • optimalizace logistiky zásobování a skladování: efektivní zásobování materiálem a nízká úroveň zásob
 • připravenost požadovaných dílů stavebního kování a příslušenství na správném místě a ve správný čas díky systému Roto Lean KANBAN
 • optimalizované organizace pracoviště díky ergonomickému uspořádání a krátkým manipulačním vzdálenostem s díly stavebního kování
 • optimalizace vzájemného propojení na sebe navazujících pracovních procesů

Automatizace Roto Lean

Progresivní výroba

Vyvíjíme automatizovaná řešení pro montáž kování, abyste mohli vyrábět efektivně, udržitelně a způsobem, který šetří energii a zdroje:

 • pro všechny velikosti podniků
 • včetně nízkonákladových řešení automatizace pomocí robotů/kobotů

Podpoříme Vás při výběru správné investice pro Vás a společně s partnery na trhu dohlédneme na implementaci. Odpovídajícím způsobem  pro Vás přizpůsobíme předcházející a navazující procesy.

Roto Lean Digitalizace

Vyrábějte dynamicky

Logicky dobře strukturovaná, konzistentní kmenová data jsou předpokladem pro digitální procesy, např. v bezpapírové výrobě.

 • zajišťujeme tok informací pro automatizovanou montáž kování
 • vytváříme podmínky pro dynamickou dělbu práce poskytováním vybraných informací pro každé pracoviště
 • tým Roto Lean  disponuje odbornými znalostmi pro každé renomované softwarové řešení  konstrukce oken
 • Vaše digitální procesy jsou vždy aktuální díky pravidelné aktualizaci dat

Můžete se na nás spolehnout!

Naši manažeři Roto Lean

silný tým odborníků ...

 • odborné znalosti budované po mnoho let
 • známe obor a jeho aktéry
 • poskytujeme nezávislé poradenství
 • dobré propojení s partnery na trhu

...pro špičková řešení ...

 • zvýšení efektivity
 • optimalizace nákladů
 • posílení vaší konkurenceschopnosti
 • úspora lidských zdrojů
 • implementace nové výrobní technologie

... a špičkový servis

 • vyvineme správný koncept na míru pro jakoukoli velikost podniku.
 • hloubková analýza a poradenství
 • zapojení specialistů a manažerů pro rychlou a udržitelnou implementaci
 • kvalifikace a školení zaměstnanců

Špičkový servis - i z hlediska dat!

Odborné znalosti pro všechny běžné softwary pro konstrukci oken

Komplexní analýza

Koncept na míru s ohledem na existující produkty

Reference projektů Roto Lean

Tým Roto Lean každoročně realizuje velké množství optimalizačních projektů pro výrobce oken a dveří.