Roto Inside č. 44 - Systémové kompetence přínášejí výhody zákazníkům

Roto Inside č. 44 - Systémové kompetence přínášejí výhody zákazníkům

Vzájemně a společně - systémové kompetence přinášejí výhody zákazníkům

Vážené dámy a pánové,
rok 2020 zůstane v našich vzpomínkách pro nás všechny navždy zapsán jako rok velkých výzev.
Každá společnost, která je schopna alespoň částečně během těžkých měsíců korona virové pandemie pokračovat ve svých obvyklých pracovních činnostech, nabízí v této složité době svým zaměstnancům a zákazníkům pocit stability a normality. Vedení a stabilizace firmy v dané situaci klade bezpochyby vysoké nároky na Vaši osobní míru angažovanosti.
Toto vydání Inside Roto reflektuje téma „veletržního roku“ 2020 a pokouší se podpořit Vaše obchodní úsilí prostřednictvím informací z vývoje v rámci celého vzájemně propojeného sortimentu výrobků Roto – a sice jako dodavatel nápadů a iniciátor odvahy prostřednictvím zpráv z nedávné minulosti jednotlivých podniků.
Dané vydání přináší informace k programu otvíravě - sklopného kování Roto NX, širokou škálu užitných argumentů v rámci systémů Roto Patio Inowa a Roto Patio Alversa včetně expertizy těsnění FTT - člena skupiny firmy Deventer.
I když v současné době není možné s Vámi navázat osobní kontakt, Roto kontaktní osoby jsou Vám i nadále k dispozici prostřednictvím telefonu, video hovorů, e-mailu a také na sociálních sítí.
Zůstaňte zdravým a silným partnerem, neboť takového Vás nyní Vaše rodina, Vaši zaměstnanci a zákazníci potřebují.
S přáním všeho nejlepšího a neutuchající důvěrou do nadcházejících měsíců Vás zdraví redakční rada Roto Inside.

Inside ke stažení (PDF, DE)
Inside ke stažení (PDF, EN)

Zpět