Roto Inside č. 52 - Kvalita odlišuje

Roto Inside č. 52 - Kvalita odlišuje

Vážené dámy a pánové,

Vážení čtenáři,

moderní okna a dveře zajišťují lidem v budovách příjemnou teplotu a klid. Při extrémních povětrnostních jevech jako jsou bouřky a silné deště pak musí zůstat „těsné“. Zároveň pomáhají chránit přírodu, protože snižují energetickou náročnost. Kování a těsnění v tomto smyslu významně přispívá k vysoké účinnosti stavební prvků.

Společnost Roto na významných světových veletrzích prezentuje,  jak různé komponenty optimalizují funkci, těsnost a komfort stavebních prvků, aby tyto mohly trvale sloužit lidem i přírodě. Například v dubnu se kolegové z odbytu těší na mnoho návštěvníků na veletrhu BAU v Mnichově.

Nebudete cestovat do Mnichova? Žádný problém: Zde představená řešení budou v Roto City prezentována také digitálně. Váš partner z prodejního oddělení Roto Vás rád doprovodí do virtuálního kongresového centra tohoto digitálního města. Roto Inside pak bude v příštích vydáních samozřejmě informovat také o tom, jaké impulzy veletržní exponáty přinesly.

Optimální sladění kování a těsnění v evropských okenních systémech je již léta společným tématem společností Roto a Deventer. Odborných znalostí obou společností, integrovaného poradenství a optimalizovaných koncepcí výrobků již využívá mnoho zákazníků. "Dokonalá shoda" společností Roto a Ultrafab nyní vytváří základ pro další řešení, která budou dále formovat trh. Více se dozvíte na straně 3 tohoto vydání.

Společnosti Roto, Deventer a Ultrafab Vás podporují v tom, aby Vaše výrobky byly pro Vaše zákazníky tou nejlepší volbou. Protože kvalita odlišuje.

Redakce časopisu Roto Inside Vám přeje úspěšný obchodní rok plný příležitostí.

Inside ke stažení (CZ, PDF)

Zpět