Reno Line

Systém k dodatečnému opláštění stávajících dřevěných oken z vnější strany. Konstrukční bází je dřevěné okno ze systému IV 68, na které se ve finální fázi montuje Al profil. Zasklení je provedeno do dřevěného falce, odpadá tak užití speciálních fréz. Díky hliníkovým okapnicím se značně zlepšuje odolnost proti atmosférickým vlivům a redukuje možnost změny barevnosti oken.